Конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите.