обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

Покана за включване на учители в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

  • Писмо-покана до директори на учебни заведения в страната от тук
  • Годишен график на планираните квалификационни обучения за 2019 г. от тук
  • Организационна информация за предстоящите обучения през м. февруари и м. март, 2019 г. от тук
  • Споразумение за сътрудничество между Джуниър Ачийвмънт България и МОН от тук
  • Сертификат  ISO 9001:2015 от тук