Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”

В периода от 12 до 14 април 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”. Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и началната педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 20.03.2019 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

  • Покана за конференцията от тук
  • Талон за заявка от тук