Национално състезание по математическа лингвистика

В изпълнение на Заповед № РД-09-2686/20.09.2018 г. на министьра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, в периода 25.01. – 27.01.2019 г. в град Стара Загора ще се проведе Националното състезание по математическа лингвистика.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Стара Загора. Домакини на Националното състезание по математическа лингвистика са РУО – Стара Загора и ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 20.012019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSVUhv1CIU634mx_9pyYLVxb_-7HykT7MrgRtQcNscN6-qmA/viewform

За участието си в националното състезание по математическа лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Сканираните декларациите на учениците да се изпратят до 20.01.2019 г. на e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg. Регистрацията се приема за действителна, ако е постьпила в срок.

Електронната форма за регистрация, условията за настаняване и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Гео Милев”, гр. Стара Загора – http://www.pmgsz.org. Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали. Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара  Загора, телефон: 0879 833 259 и e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg.

  • Регламент на състезанието от тук
  • Декларации за съгласие за публикуване от тук