Зимна педагогическа академия

В периода 1-5 февруари 2019 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” ще проведе деветото издание на програмата „Зимна педагогическа академия“ – модулен семинар за педагози от училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

Сдружение „Професионален форум за образованието” е регистрирано в регистьра на МОН на обучаващите организации с 31 одобрени квалификационни програми, така че участниците в Зимната академия ще получат по 1 или 2 кредита в зависимост от това, дали ще участват в един или два обучителни модула.

Предстоящата Зимна академия 2019 ще протече под мотото „Човешките технологии в дигиталния свят”. Включените в програмата модули са:

  • „Развитие на социалните и личностните умения на учениците” (водещи – Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски),
  • „Развитие на „меките умения“ на педагога“ (водещ – Иглика Ангелова),
  • „Педагогическа ефективност на методи и инструменти за оценяване, наказание, насърчение на учениците” (водещ – Генадий Матвеев),
  • „Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление“ (водещ – Мариана Банчева).

Предвидени са допълнителни работни ателиета и дискусии по актуални въпроси, гледане на образователни филми, обсъждане на нови издания на педагогическа литература и т.н. Всички участници ще получат сертификати и материалите от всички модули в електронен формат.

Откриването на първата сесия на Зимната академия, е на 01.02.2019 г., в зала „Клептуза” на Хотел „Камена”, гр.Велинград, от 17:00 часа (за втората смяна откриването е на 03.02.2019 г.).

  • програма от тук