Втора фаза от програмата “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”