Нови директори на училища от област Видин

Във връзка с проведения конкурс на 25.06.2018 година за длъжността „Директор“ на държавно и общинско училище в област Видин, на първо място бяха класирани следните кандидати:


За ПТГ „Васил Левски“, гр. Видин:

  • Маруся Николаева Петрова

За ПГ по СС „Г.М.Димитров“, гр. Дунавци:

  • Александра Емилова Спасова – Маринова

За СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин:

  • Бисерка Любенова Каменова

С класираните кандидати ще бъдат сключени споразумения в сроковете, съгласно Кодекса на труда