Областно ученическо състезание

Областното ученическо състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
Видин 2018 година

Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи и БЧК