Държавен план-прием 2018/2019 учебна година


 V клас

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук

VIII клас

  • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
  • график на дейностите по приемане на ученици от тук
  • областна комисия по приемане на ученици от тук