Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин

Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин:

  • старши експерт по организация на средното образование – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт по чужд език и по майчин език – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт за обучението в начален етап – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт по предучилищно образование – повече информация можете да видите тук.