Центрове за подкрепа на личностно развитие

>

Населено място Име на центъра Директор Телефон
Видин ЦСОП
„Д-р Петър Берон“
Анжела
Величкова
Йотова-
Стефанова
094/600776
Видин Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – РЦПППО Ася
Петрова
Иванова
 094/606868
Видин Градско ученическо общежитие Михаил
Вълчов
Николов
094/601754
Белоградчик Детски комплекс – Белоградчик Таня
Тончева
Тодорова
 0936/53155
Брегово Център за работа с деца Татяна
Илиева
Стойкова
 0884437693

Вашият коментар