Олимпиади и национални състезания

2018/2019 учебна година


Министерство на образованието и науката


Регионално управление на образованието – Видин

  • Заповед за определяне на експерти отговорни за организиране и координиране на дейностите при провеждане на ученическите олимпиади по учебни предмети от тук
  • График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети от тук
  • Заповед № РД – 07 – 1 / 07.01.19 г. на Началника на РУО – Видин, с която се видоизменя графика за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети за учебната 2018/2019 година от тук

Теми за общински кръг на Олимпиадaта по астрономия

Критерии за оценяване на темите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2018/2019 година.