Олимпиади и национални състезания

2018/2019 учебна година


Министерство на образованието и науката


Регионално управление на образованието – Видин

  • Заповед за определяне на експерти отговорни за организиране и координиране на дейностите при провеждане на ученическите олимпиади по учебни предмети от тук
  • График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети от тук