Обучение и квалификация


„Център за образование и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД предлага обучения по 57 програми.  Повече информация можете да получите от тук.


Център за иновации и компетентности „Евротур МК“ ЕООД предлага обучения за педагогически специалисти по програми, утвърдени от МОН. Повече информация можете да получите от тук.


Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Повече информация можете да получите от тук, а каталогът на квалификационните програми можете да видите тук


Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт -предлага квалификационни дейности, насочени към педагозите, децата, учениците и родителите. Повече информация можете да получите от тук и тук.

Вашият коментар