Екип

 

Име Длъжност Телефон Стая
Веселка
Асенова
Началник на Регионално управление на образованието – Видин 0888683577 12
Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)
Ангел
Донкин
Началник на отдел ОМДК  0897936877 3
Калин
Нинов
Старши експерт по организация на средното образование  0895668077 3
Таня
Иванова
Старши експерт по предучилищно образование 0896191869 1
Галя
Павлова
Старши експерт по български език и литература 0895771008 10
Ели Янакиева Старши експерт по чужд език и по майчин език  0896552188 10
Ирена
Водова
Старши експерт по математика 0895771010 6
Владко
Вълчев
Старши експерт по обществени науки,  гражданско образование и религия 0895668075 6
Иглика
Филипова
Старши експерт по природни науки и екология  0895771009  4
Евгени
Генов
Старши експерт по физическо възпитание и спорт  0895771007  3
Наталия
Крумова
Старши експерт по професионално образование и обучение  0899007253 4
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО)
Таня
Петрова
Началник на отдел АПФСИО 0895665170 9
Калоян
Стоянов
Юрисконсулт 0895771011 1
Рени
Йорданова
Главен счетоводител  0895668074 5
Огнян
Георгиев
Старши експерт по информационно осигуряване 0895668069 2
Боряна Костакева Главен специалист човешки ресурси 0895665180 9
Юлия
Маринова
Технически изпълнител – касиер  094/601731 0895665165 11

 

Вашият коментар