НВО и ДЗИ

Днес, 29.05.2017 г. се проведе национално външно оценяване по чужд език за ученици в 7 клас. До участие бяха допуснати 682 ученици, явиха се 633 ученици.

Днес, 22.05.2017 г. в област Видин се състоя втория задължителен държавен зрелостен изпит. В него взеха участие следния брой ученици: география и икономика – допуснати 167 ученици, явили се 156 ученици; биология и здравно образование – допуснати 166 ученици, явили се 159 ученици; математика – допуснати 33 ученици, явили се 33 ученици; история и цивилизация – допуснати 21 ученици, явили се 20 ученици; философски цикъл – допуснати 10 ученици, явили се 10 ученици; физика – допуснат един ученик, явил се един ученик; английски език – допуснати 162 ученици, явили се 162 ученици; немски език – допуснати трима ученици, явили се трима ученици; испански език – допуснати двама ученици, явили се двама ученици; руски език – допуснат един ученик, явил се един ученик.

Днес се проведе и национално външно оценяване по математика за ученици в 7 клас. До участие бяха допуснати 682 ученици, явиха се 642 ученици на първи модул и 485 ученици на втори модул.

Днес, 19.05.2017 г., в област Видин се състоя държавен зрелостен изпит по български език и литература за учениците от 12 клас.

За участие в матурата подадоха заявления 651 ученици, допуснати бяха 606 ученици, явиха се 585 ученици.

Днес се проведе и национално външно оценяване по български език и литература за ученици в 7 клас. До участие бяха допуснати 682 ученици, явиха се 649 ученици на първи модул и 538 ученици на втори модул.