ХІII Национално състезание по природни науки и екология

На 01.11.2014 г и 02.11.2014 г. в ПМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин се проведе ХIII Национално състезание по природни науки и екология.
В състезанието с проекти участваха 55 ученици под ръководството на 40 ръководители от почти всички области на страната.
Общият брой на представените проекти е 30, разпределени в две възрастови групи, както следва:
1. Прогимназиален етап на основната степен на образование (V-VIII клас) – общ брой проекти 8.
2. Гимназиален етап на средната степен на образование (IX-XII) – общ брой проекти 22.
Победител в първата възрастова група е проектът „Живот на кредит“ , представен от учениците на СОУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ гр. Благоевград.
Във втората възрастова група победителите са двама – „Черешата на един народ“ от гр. Кюстендил и „В дълбините на Сребърна“ – ОДК, гр. Силистра.
Наградите на публиката в двете възрастови групи спечелиха учениците от VI клас в Първа частна математическа гимназия, гр. София с проект на тема „Рециклирането – шанс за природата и бъдеще за човека“ и дванадесетокласниците от ЧПГЧО „Челопеч“,
с. Челопеч с проект на тема: “Фиторемедиация на замърсени почви с маслодайна роза (rosa damascena)”.
Отлично се представиха и участниците от област Видин.
Проектът на ПМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин на тема: „Красота и здраве от природата“ с ръководител г-жа Цеца Асенова се класира на IV място в голямата възрастова група, а единадесетокласничките Сара Руменова Георгиева и Виктория Михайлова Николова получиха пълни шестици при представянето и защитата му.
Достойно се представиха и малките участници от СОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. Брегово, Радина Георгиева Чакърова и Анастасия Захариева Петкова от VII клас, които под ръководството на г-н Орлин Панов разкриха пред участниците и националната комисия „Приказният свят на дунавските птици“.

Още снимки можете да видите тук.