Свободно работно място за възпитател по информатика и ИТв ЦПЛР – Градско ученическо общежитие гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦПЛР – Градско ученическо общежитие гр. Видин възпитател по информатика и ИТ 10.09.2021 г. 0888550541

повече тук ⇒⇒⇒

Свободни работни места за учители в група ЦОУД в ОУ „Л. Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Л. Каравелов“ гр. Видин Учители в група за ЦОУД – 2 места 02.09.2021 г. 0886180469

повече тук ⇒⇒⇒

Свободни работни места в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Образователна институция Свободни работни места за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин Учител по химия и физика с допълване по ИТ; учител по практическо обучение – ресторантьорство и хотелиерство; главен счетоводител; чистач 03.09.2021 г. 094/600805

повече тук ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин Учител по технологии и предприемачество 31.08.2021 г. 094/600287 094/600267

повече тук ⇒⇒⇒

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, в Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

Повече информация тук ⇒⇒⇒

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс