Център за кариерно ориентиране -Видин е домакин на “Панорамата на профилираното и професионалното образование“ в областта. Организатор е Регионалният инспекторат по образованието, а целта е учениците да получат пълна информация за утвърдения план–прием за учебната 2016/2017 година. Форумът, на който са представени 9 училища, се откри на 25 април от Началника на РИО – Видин, госпожа Марийка Василева и ще продължи до 27 април.

Учениците и техните родители могат да посетят панорамата всеки от дните от 13.30 до 17.30 часа на адресът на центъра: гр. Видин. ул. „Княз Борис I“ №32, ет. 2 /до Кръстатата казарма/

IMG_20160425_134419 IMG_20160425_134438 IMG_20160425_134142

В раздел „От експерта по начално образование“ са публикувани писмо на МОН № 9105-23/21.01.2016 г. относно подобряване на организацията на дейността по записване на ученици в І клас и писмо на МОН № 9105-122/13.04.2016 г. относно допустимия брой ученици в паралелките в първи клас и осигуряване на минималните изисквания при поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката.

На 24.03.2016 г., от 14:00 часа, в Центъра за кариерно ориентиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII и VIII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2016/2017 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия и да утвърди ролята на Центъра за кариерно ориентиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 69 /шестдесет и девет/ ученици от 10 /десет/ видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления –  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и „Техника и строителство“.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и какво искам/ще мога да работя?

IMG_20160324_144928 IMG_20160324_144420 IMG_20160324_144653

 

 

Във връзка с отбелязването на 200 години от рождението на Антим I Видински Регионалният инспекторат по образованието – Видин органзира поредица от инициативи и учредява  ежегодна награда „Антим I Видински“ за ученик от гимназиален етап на обучение.