Държавен зрелостен изпит по български език и литература

Днес, 18.05.2016 г., в област Видин се провежда държавен зрелостен изпит по българсти език и литература. От допуснатите 664 зрелостници се явиха 647.

Днес, 18.05.2016 г. в област Видин се провежда национално външно оценяване по български език и литература в VІІ клас. От допуснатите 704 ученици се явиха 675.

Изпитният ден протече нормално.

 

Днес, 20.05.2016 г., в област Видин се провежда вторият държавен зрелостен изпит по 10 учебни предмета. От допуснатите 687 зрелостници се явиха 656.

Днес, 20.05.2016 г. в област Видин се провежда национално външно оценяване по математика в VІІ клас. От допуснатите 704 ученици се явиха 667.

Изпитният ден протече нормално.