информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда. В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актулизиран със Заповед № РД 09-296 от19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението. Заявките може да постъпват до 15 януари 2019 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg  и чрез училищата.

Примерен формат за заявка можете да изтеглите от тук

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин можете да видите тук.

Национален видео каталог „Това е България“

Екипът на Globus Media Group представя Национален видео каталог „Това е България“

Поредицата съдържа 12 художествено документални филма, които обхващат отделни теми от живота на България през вековете на нейното съществуване, преплетени с прекрасната ѝ природа и забележителности.

Трейлърите на филмите от Национален видео каталог „Това е България” може да гледате от следния линк:
https://imagebulgaria.com/bg/this-is-bulgaria-trailers-bg/,

подробно е описание на съдържанието на всеки един от филмите от тук

Видео каталогът е преведен и дублиран на английски, руски, немски, френски и испански език

От менюто на диска Вие избирате езика, на който желаете да представите филма.

Globus Media Group е медийна компания, която излъчва два телевизионни канала

Travel TV и This is Bulgaria и управлява видео портала www.imagebulgaria.com

Стандартното издание, което представлява поредицата от 12 филма, събрани в три диска, е на цена 50 лв. без ДДС.

Луксозното издание, в което всеки филм от поредицата е на отделен диск, е на цена 150 лв. без ДДС.

Обобщаващ 90 минутен филм от тези 12 е с цена 20 лв. без ДДС.

За всички детски градини и училища се предлагат издания с 20 % отстъпка от цените, описани в офертата за различните видове каталози.

Вашата поръчка може да заявите на E-mail:
marketing@ttvi.bg, като е необходимо да се изпратят данни за фактура, брой и вид каталог, телефон за контакти.

При въпроси може да се обадите на телефон:
087 606 69 30

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 27.11.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, на 02.12.2018 г., се включиха в обучения 47 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още около 80 педагогически специалисти от област Видин. Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––-

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Хиперактивността и невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях

Oбучение в рамките на Зимната Интерактивна Академия (съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружество на Психолозите в България и фондация Човек Плюс) предназначено за училищата и детските градини.

Присъствен онлайн семинар (уебинар) на тема: „Хиперактивността и Невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях”. Уебинарът – предназначен за психолози, педагогически съветници, преподаватели, образователни ръководители – ще се проведе на 3-4.12. от 18 ч. в платформата Zoom. Той е с 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация и включване в уебинара имейл akademia_ppo@abv.bg

Това е едно нетрадиционно онлайн обучение посветено на Био-Психо-Социален подход към Хиперактивността и Невниманието. В него ще се разгледат важни теми като:
– какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието, с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ ?

Информация за други носещи квалификационен кредити уебинари  в рамките на Зимна Интерактивна Академия (11.2018-03.2019)  – https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16

Уважаеми колеги,

Свидетелствата за V  и IV професионално-квалификационна степен към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти – гр. Велико Търново са получени в Регионално управление на образованието – гр. Видин.

Всички участници преминали успешно обучението на тема: „Терапевтичната функция на изобразителното изкуство в детската градина и началното училище“ и успешно са положили изпит , следва да получат  свидетелствата лично срещу подпис от РУО – гр. Видин, ет. 12,  стая № 1.

Лицата придобили ПКС, следва да подадат заявление до директора на съответното училище или детска градина, за изготвяне на допълнително споразумение за полагащото им се допълнително възнаграждение. Допълнителното споразумение, следва да е в сила от 01.12.2018 г.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО гр.  Видин

онлайн уебинар „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“

Национален конкурс за изработка на кукла под надслов „В очакване на Коледа 2018“

1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Мачът на звездите, посветен на Световния ден за борба със СПИН, ще се играе във Видин за тринадесети път.

Баскетболната среща между отборите на „СЕВЕРА” и „ЮГА” ще се проведе в Спортна зала „Фестивална” на 29 ноември, от 17.00 часа. Уникалната инициатива, която е запазената марка на Видин в АНТИСПИН кампанията, се организира от Общината, Регионалното управление на образованието, Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинския младежки съвет за превенция на зависимости и Баскетболен клуб ”Видабаскет”. Събитието ще бъде открито от заместник-кмета на Община Видин Венци Пасков.

По създадена вече традиция, на териториално разделение между училищата от Видин ще се сформират два отбора от най-добрите ученици, които ще играят помежду си в демонстративната баскетболна среща.
За състезателите са закупени атрактивни екипи от Общината, които ще останат като подарък за младите баскетболни звезди.
Както винаги, по време на надпреварата ще се организират игри с публиката, като най-интересната ще е за точно попадение от централната линия с награда от 130 лв.

Доброволци от Общинския младежки съвет за превенция на зависимости ще раздадат на всички присъстващи червената панделка – символ на съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.

Световният ден за борба със СПИН се отбелязва на 1 декември. Мотото на АНТИСПИН кампанията за 2018 г. е „Узнай своя статус!“. Тя е насочена приоритетно към младите хора, а стремежът на организаторите е да бъде популяризирана услугата за безплатно и анонимно изследване за ХИВ.

Зимна интерактивна академия

Стартира Зимната Интерактивна Академия (ЗИА), която предлага няколко десетки уебинари и методики носещи квалиикационни.кредити, които ще се проведат онлайн през периода ноември 2018 г. – март 2019 г. Повече информация можете да получите от тук.