Старт в кариерата

В Регионалния инспекторат по образованието – Видин започнаха работа по програма „Старт на кариерата“ Саня Боянова и Елеонора Минчева . Програмата дава възможност на млади хора , завършили висше образование, да придобият опит и да продължат уверено своето кариерно развитие.
Младши експертите бяха посрещнати от началника на РИО – Видин Марийка Василева и от целия екип на инспектората. С пожелание за успех стартира работата им в отдел АПФСИО.