обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМE обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Повече информация тук ⇒⇒⇒

Конкурс за ученици на тема ЕНЕРГИЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ

Темата на конкурса «ЕНЕРГИЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“ цели да привлече интереса на учениците към възможностите, които атомната енергетика и атомните технологии откриват пред света за едно по-чисто и по-иновативно бъдеще. целта е също така да провокира учениците да се запознаят по своя инициатива с атомната енергия, ядрената енергетика и новите технологии, които движат света напред и да осъзнаят, че бъдещето е в техните ръце.

Регламент на конкурса тук ⇒⇒⇒ и още тук ⇒⇒⇒

Национален конкурс с международно участие SUMMER CAMP 2021

Националния конкурс с международно участие SUMMER CAMP 2021 – Слънчев бряг 19-24 Август 2021 ще се проведе присъствено и онлайн.
 
Конкурсът се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители Със съдействието на Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр.Бургас и с подкрепата и съфинансирането на  Национален фонд „Култура”, по „Едногодишна програма  за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата “.

Повече тук ⇒⇒⇒

конкурс “ Млади изобретатели“ и конкурси“ Математика и Физика“ , организирани от фондация „Миню Балкански“с. Оряховица

Основен приоритет на Фондация „Миню Балкански“ е да открива и насърчава талантливи млади българи да се занимават с наука и технологии. В тази връзка ежегодно се провеждат:

1. Две независими състезания – Конкурс по математика и Конкурс по физика. Задачите се задават и решават на френски или английски език, като покриват учебния материал от 9-ти до 12-ти клас. Наградата за първенците е едноседмична екскурзия до Франция, включваща културно-туристическа програма и церемония в българското посолство в Париж, а на лауреатите ще бъде дадена възможност за влизане в най-престижните френски висши учебни заведения. Заявки за участие в конкурсите се приемат от Любен Личев на електронен адрес: lubem@abv.bg

2. Конкурс „Млади Изобретатели”. На него намират изява млади таланти способни да създават, изобретяват, творят и откриват нови машини, прибори, устройства и технологии. Първенците представят своите изобретения и се награждават от видни представители на обществото, науката и индустрията. Това им дава подкрепа да развият своите изобретения и перспектива за професионално израстване и кариера.

Допълнителна информация за конкурсите, както и за цялостната дейност на фондацията може да получите от доц. Ангел Ангелов (0886 73 82 62, aangelov@fmi.uni-sofia.b)

Обява за конкурсите по математика и по физика.
Обява за конкурса „Млади Изобретатели”.

Програма за младежки иновации на WWF България Panda Labs

Програмата за младежки иновации на WWF България Panda Labs поставя началото на своя трети семестър – „Бъдещето на мобилността“. В него десетки младежи от цялата страна рамо до рамо с представители на бизнеса и научните среди ще работят върху идеи за иновации в начините на придвижване, които да са природосъобразни. Платформата за кандидатстване вече е отворена, като крайният срок за регистрация е 16.05.2021 г.

 

За предишните два семестъра „Бъдеще на отпадъците“ и „Бъдеще на храната“ получихме 300 кандидатури от общо 544 кандидата (отборни и индивидуални кандидатури), като одобрените участници бяха 168 младежи от цялата страна, вкл. и учащи в чужбина.

Повече за идеите на участниците в предишните теми можете да прочетете тук.

  

Допълнителна информация за програмата Panda Labs можете да получите тук

или да се свържате с Лилия Аракчиева (larakchieva@wwf.bg; 0894 066 359) и с Виктория Табакова (vtabakova@wwf.bg; 0898 443 669).

Повече тук ⇒⇒⇒

 

Национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка”

Асоциацията за приятелство “България – Куба”

съвместно със:

Синдиката на българските учители,

Националния дворец на децата

Българския антифашистки съюз,

Съюза на българските писатели,

Съюза на българските  журналисти,

 

със съдействието на

                Министерството на образованието и науката

и

            Посолството на Република Куба в Република България

 организира през 2020/2021 учебна година

Национален ученически конкурс

“Куба – далечна и близка”

            Повече тук ⇒⇒⇒

 

Първи международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“

Първият международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“ ще се проведе от 08 до 10 юни 2021г.

Събитието е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието,интернационален университетски град, желано място за кариерно и професионално развитие. Целта е да се споделят иновативни образователни практики в различните степени на образованието.

Форумът „Дигитализация и иновации в образованието и науката“ ще се реализира в три дни :

  • 8 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на висшите училища.

Панели:

Интернационализация на образованиетои транснационално образование.

Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес.

Емоционална интелигентност в условията на дигитална трансформация.

  • 9 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на училищното образование. Панели:

Обучението в STEM/STE(A)M среда;

Предизвикателствапри управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда;

Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование.

  • 10 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на предучилищното образование. Панели:

Организация наобучението STEM в предучилищна възраст: методи, средства, резултати.

Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите.

Дигитализация на управленските процеси в детската градина. Практики.

Работен език на Форума е български и английски, с осигурен симултанен превод. Основният формат на материалите ще бъдат презентации и/или видеоклипове.

Повече информация за Форума и извършването на регистрацията са достъпни на интернет страницата на сайта с адрес www.edfor.varna.bg.

Покана тук ⇒⇒⇒

 

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Информация  за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания,  със специални образователни потребности  по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием   в  VIII клас

 

Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование.

            Определената от началника на Регионалното управление на образованието – Видин комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

   Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи  – оригинал и едно копие:

1.      Заявление (по образец) с подредени желания /Приложение 2_1.2/ се изпраща по електронен път, на електронна поща:  og.georgiev@rio-vidin.org

2.      Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

3.      Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете  от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа;

4.      Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием можете да намерите тук.

            Документите / от т. 1 до т. 4/ се изпращат с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Видин,  пл. „Бдинци“, № 2-А , ет. 12, стая № 6 , Регионално управление на образованието – гр. Видин от 04.05.2021 г. до 21.05.2021 г.

               Насочването на ученици се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ – актуален списък /Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки, гимназии или СУ/ и по списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование – актуален списък /Списък за насочване на ученици с хронични заболявания/, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

Конкурсът се организира и провежда от Езикова гимназия „Христо Ботев”, град Кърджали. Целта му е да мотивира учениците към творческа изява във връзка с честване на 100-годишнината от първата гимназия в град Кърджали.

 Регламент за провеждане на Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали тук ⇒⇒⇒