Защитни лицеви маски за многократна употреба

Техническа спецификация и търговско предложение за защитни лицеви маски за многократна употреба, производство на 17 кооперации на хора с увреждания от Кооперативен клъстер към Националния съюз на Трудово-производителните кооперации.

Маските са 100 % българско производство с високо качество (гарантирано с приложими сертификати ISO и изследвания от Централната лаборатория към Министерство на отбраната на Република България).

Маските, изработвани от специализираните кооперации са разработени както от нетъкан текстил, така и от 100 % памучен плат с висока плътност в два и в три слоя.

Всички изделия са хипоалергенни с висок капацитет на филтриране, без да затрудняват дишането. Подходящи са за служители, извършващи интензивен труд, или изложени на интензивен контакт с клиенти.

Предлага се възможност за брандиране – плат с фирмените цветове на клиента и бродерия/печат на логото на клиента.

Освен конкурентните цени, изключително предимство на тези изделия това, че са произведени от изцяло рециклируеми материали от български текстилни производители, с което кооперациите на хора с увреждания подкрепят местното производство и околна среда.

  • техническата спецификация ⇒⇒⇒
  • търговско предложение на продуктите ⇒⇒⇒

Национална конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

СУ „Г. Ст. Раковски”, гр. Котел Ви информира, че поради обявяването на извънредното положение в страната и преминаването на училищата в онлайн обучение се удължава срока за подаване на заявките за участие в Националната конференция в гр. Котел на тема: „Необикновеният Раковски – първият организатор на революционната борба и приносът му за Априлското въстание”

Конференцията се организира по повод 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски и 145 години от Априлското въстание.

Конференцията ще се проведе на 9, 10 и 11 април 2021 г. с любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Сливен и Община Котел.

Срокът за заявка № 1 се удължава до 15 септември 2020 г.

Срокът за заявка № 2 се удължава до 23 ноември 2020 г.

Одобрените участници ще бъдат информирани до 20 декември 2020 г.

Срокът за заявка № З се удължава до 30 януари 2021 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. Пламен Митев от СУ „Св. Климент Охридски”

  • регламента за конференцията ⇒⇒⇒
  • заявки за конференцията ⇒⇒⇒

Конкурс за есе и илюстрация „Летене по Радичков”.

Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, Регионално управление на образованието – Монтана, Обшина Берковица, КЛЕТ България ООД, сдружение „Образование и културно наследство“, Българско училищно настоятелство – Берковица организират Осмия конкурс за есе и илюстрация „Летене по Радичков” – 2020 г.

Конкурсът има за цел да популяризира творчеството на Йордан Радичков – писател, отличаващ се със самобитен талант и оригиналност на изказа, и да провокира творческите способности на младите хора от региона.

  • статут на конкурса ⇒⇒⇒

Конкурс за детско художествено творчество на тема: „Старинен Пловдив през детските очи”

Общински институт „Старинен Пловдив” организира конкурс за детско художествено творчество на тема: „Старинен Пловдив през детските очи”.

Конкурсът цели да привлече вниманието и интереса на децата към богатото и разнообразно културно наследство в Архитектурно-исторически резерват  „Старинен Пловдив”, което да провокира вроденото им любопитство и фантазия, и да ги вдъхнови за изразяване чрез творчество. Инициативата е насочен към деца и ученици на възраст от 7 до 14 години.