Свободно работно място в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Дреновец

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Дреновец учител по английски език 28.07.2020г. 0936/98123

Повече информация ⇒⇒⇒

Българско средно училище „Христо Ботев“, гр. Братислава, Словакия

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Българско средно училище „Христо Ботев“, гр. Братислава учетел общообразователен учебен предмет (български език и литература) 24.07.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка Република

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага учетел общообразователен учебен предмет (английски език) 24.07.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒