Заседание на експертната комисия по Наредба № 2

Регионален инспекторат по образованието – Видин уведомява, че заседанието на експертната комисия по Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, ще се състои на 24.07.2014 година. Подадените след тази дата документи ще бъдат разгледани от комисията на следващо заседание, което ще се проведе в края на месец август 2014 година.