Ромски образователен фонд обяви ежегодния конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход

Информираме Ви, че на 8 април 2014 г. Ромски образователен фонд обяви ежегодния конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП.

Линк към новината и насоките за кандидатстване: http://ethnos.bg/ethnos.php

http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi

Обучение за педагогическите съветници

Уведомяваме Ви, че предстои провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници: “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”, с ръководител на обучението – доц. д-р Станка Михалкова.

Модулът ще бъде проведен в две фази. Повече информация можете да получите от тук.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА