Влошени метеорологични условия

Състояние на учебните занятия в област Видин

Община Видин – учебните занятия са подновени на 11.01.2017 г.

Община Белоградчик – учебните занятия са подновени от 10.01.2017 г.

Община Бойница – учебните занятия са подновени на 11.01.2017 г.

Община Брегово – учебните занятия се подновяват на 12.01.2017 г.

Община Грамада – учебните занятия са подновени от 10.01.2017 г.

Община Димово – учебните занятия се подновяват на 12.01.2017 г.

Община Кула – учебните занятия се подновяват на 12.01.2017 г.

Община Макреш – учебните занятия са подновени на 11.01.2017 г.

Община Ново село – учебните занятия са подновени на 11.01.2017 г.

Община Ружинци – учебните занятия са подновени на 11.01.2017 г.

Община Чупрене – учебните занятия се подновяват на 12.01.2017 г.

На 12.01.2017 г. всички училища в област Видин ще провеждат учебни занятия.