Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“

Ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България

Национален конкурс за ученическо есе.

Катедра  „Философски и политически науки” при Философския факултет на Югозападния университет „Н. Рилски”, Благоевград, организира Национален конкурс за ученическо есе.

 

„ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“

Семинар промени в ЗОП и  ППЗОП

Във връзка с предстоящите промени в ППЗОП, вече изтеклия срок за обществено обсъждане на проектонормативния акт, както и предстоящото обнародване в Държавен вестник на промените в него,  „ЕВРОИНФО“  предлага на Вашето внимание обучение по актуалната тема:

Семинар промени в ЗОП и  ППЗОП, в сила от 1 март 2019 г.: „Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, в сила от 1 март 2019 г.“ – 13 и 14 март 2019 г.

За да видите програмата на семинара, условиятата за участие в него, както и формата за записване, моля кликнете по-долу:

– семинар изменения и допълнения в ЗОП и ППЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

www.seminaribg.net

 

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

На 10 март 2019 г. ще се проведе Дванадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и ХII клас. Турнирът се организира от факултет “Математика и информатика“ към ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, Регионално управление на образованието – Велико Търново и Съюз на математиците в България – секция ”Великотърновски университет”.

  • информация от тук

Учебна образователна програма “За теб”