КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин приключва без класиране, тъй като явилият се кандидат не се представи успешно.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

КЪМ НОВИНАТА

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

Кръгла маса на тема: „Превенция на агресията чрез образование“, 22.02.2023 г.

Регионална кръгла маса на тема: „Превенция на агресията чрез образование“ на РЦПППО-област Видин

 и Регионално управление на образованието-Видин се проведе на

22.02.2023 г. от 13:00ч. до 17:00ч. 

Участници: психолози, координатори и педагогически специалисти на училища и РЦПППО-област Видин.

Целта на кръглата маса бе да предостави платформа за конструктивна дискусия и

да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции,

които да споделят повече за своята работа за превенция на насилието в дома и агресията в училище.

Основният фокус на кампанията : „Превенция на агресията чрез образование“

е за застъпничество, насочено към реализирането на институционални промени,

т.е. за създаване на ефективни политики и работещи институции,

които успешно да адресират и предотвратяват насилието и агресията.

В кръглата маса взеха участие 36 педагогически специалисти от

училищата и РЦПППО-област Видин.

КОНКУРС За длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин

Обявление ОСО-РУО Видин № РД 09-358

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация може да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/84869