ХІII Национално състезание по природни науки и екология

От 31.10.2014 г. до 02.11.2014 г. в град Видин ще се проведе ХІII Национално състезание по природни науки и екология във връзка със Заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година.
Организатори на състезанието са: Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Видин, Община Видин и ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.
Участващите ученици ще се състезават в два тура, съответно на 01.11.2014 г. и 02.11.2014 г. от 9,00 часа в ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.
Целите на състезанието са да се осигури възможност учениците да: представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем; представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията; защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми; покажат оригинално мислене; обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.
Право на участие в Националното състезание по природни науки и екология имат всички ученици от страната, които:
1) през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V – VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ – ХІІ клас);
2) проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).
Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 31.10.2014 г. от 18.00 часа в Общински драматичен театър – Видин.

Програмата на състезанието можете да видите тук.