Примерен график на обученията за 2018/2019 година

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

За учениците от област Видин обучението се организира и ръководи от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

График за първа година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Примерен график за втора година обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ тук

Програма от 50 съвременни и ефективни обучения за квалификационни кредити

Практически насоки за привеждане в съответствие с GDPR с продукта „GDPR Наръчник“

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира своя Есенен научно-образователен форум. Традиционно проявата предоставя среда на учени, изследователи и университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от училища и детски градини, експерти от МОН, представители на бизнеса и на неправителствени организации за публично споделяне и дискутиране на идеи и добри практики и за обсъждане на актуални проблеми на образованието в България.

Тазгодишното осмо издание е на тема „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“. Форумът ще се проведе на 9 и 10 ноември 2018 г. в сградата на ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

  • покана, която съдържаща електронен формуляр за заявка от тук
  • за повече информация https://diuu.bg/viii-forum/