От три години насам конкурсът ЕКООБЩИНА мобилизира българските общини и граждани във връзка с въпросите на устойчивото развитие.

През 2019 г. съревнованието ще се отвори още повече за гражданското общество и училищата със създаването на нова категория „Образование и околна среда“. Целта на тази категория е да бъдат насърчени инициативите, провеждани от групи ученици, преподаватели и граждани, ангажирани с повишаването на осведомеността за приоритетите във връзка със затоплянето на климата.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2019 год. Регламентът и условията за участие в конкурса се намират на официалната страница : http://ecoobchtina.bg/

Карст под защита – дар за поколенията

До 19 май 2019 г. е отворено за участие четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”, който се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. Конкурсът се провежда в 5 категории и няма възрастови ограничения за участие.  В проведените досега 3 издания (2005, 2012 и 2015 г.) са представени над 200 оригинални творби на участници от 13 държави.

В прикачените файлове са покана за участие и рекламен плакат.

Актуална информация за конкурса е качена на неговия сайт: http://prokarstterra.bas.bg/competition

Във връзка с промените в ППЗОП обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г. TBM Consulting  предлага на Вашето внимание обучение по актуалната тема:

ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП ОТ 1 МАРТ 2019 г.

 22 и 23 апрли 2019 г.  (8 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата

 На семинара ще научите за:

 • Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – провеждане на пазарни проучвания и консултации – разлики, изисквания, документиране. Обособени позиции – прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, съставяне на мотиви за липса на обособени позиции, определяне на критерии за подбор при наличие на обособени позиции, обжалване на процедури с обособени позиции.
 • Лично състояние на кандидатите/участниците – приложими обстоятелства, задължени лица, доказване на съответствие преди сключване на договор. Други национални основания за отстраняване – особености.
 • Определяне на гаранции за изпълнение– условия и подход. Определяне, деклариране и доказване на критерии за подбор. Трети лица и подизпълнители – ограничения и изисквания.
 • Ограничения и правила при оценяване на офертите.
 • Определяне на срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите.
 • Съставяне на образци на документи, в съответствие с ППЗОП. Окомплектоване, надписване и подаване на оферти. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – особености при документиране на работата й.
 • Сключване и изменение на договор за обществена поръчка. Особени правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява.
 • Задължения на възложителите във връзка с промените в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:http://tbm-bg.com/obuchenia/266

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

  Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 17 април 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

 ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ -GDPR ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП, ЗМП И ЗПКОНПИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ И НАСОКИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.

 28 март 2019 г.

гр. София, зала Essence Center, ул. „6- ти септември“ 37

Лектор: Гергана Николова- юрист, специалист по GDPR

(Промените в Закона за защита на личните данни са вече факт и са обнародвани в Държавен вестник, брой 17 от 26 февруари 2019 г.)

 

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: 2http://tbm-bg.com/obuchenia/267

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 Такса за участие: 120 лв. (без вкл. ДДС)

 Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

  Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 25 март 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

Екипът на TBM Consulting Ltd                                                                

mobile: +359 889 416 048

e-mail: office@tbm-bg.com

web: www.tbm-bg.com

Във връзка със зачестилите случаи на насилие в училищата и обсъждането им в медиите ви предлагаме в близката седмица да се включите в два УЕБИНАРА посветени съответно на

1) съвременните подходи за оценяване и справяне с НАСИЛИЕТО и ТОРМОЗА в училище

2) Ефективна и Позитивна ДИСЦИПЛИНА в клас и в училище

Датите на провеждането им са както следва:

21-22.03.2019 =>  Съвременни Ефективни подходи за Оценяване и Справяне с НАСИЛИЕТО и ТОРМОЗА в ОБРАЗОВАНИЕТО

25-26.03.2019 =>  Ефективна и Позитивна ДИСЦИПЛИНА в Клас и в Училище

В двата уебинара ще получите информация и примери как, базирайки се на нашия модел на работа, акцентиращ не толкова на административни или индивидуални, както се прави най-често у нас, а повече на общоорганизационни и групови методи (без да пренебрегваме предишните) ефективно да оценявате, превентирате, а когато се наложи и справяте, с тези масови негативни явления по един базиран на добрите практики в чужбина и нашия собствен ок. 35-годишен опит, професионален,  относително бърз, ефективен и устойчив начин.

Уебинарите се провеждат в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях.  Това се случва в платформата Zoom – най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и/или за заявки за участие в уебинара – пишете ни на имейла akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.

Издание 2о19 г. на сборник – 1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя – вече е в продажба! Изцяло актуализираните и обновени материали са систематизирани в четирите основни раздела: Счетоводно отчитане, Данъчно облагане, Трудово право и Осигуряване.

Изданието излиза от печат през месец май 2019 г., но само сега ще можете да направите ранна заявка на по-ниска цена (48 лв. вместо 54 лв.) и да получите изданието незабавно след излизане от печат с безплатна доставка с куриер.

Обемът на книгата е над 600 стр., а електронното издание (на диск или онлайнсъдържа както абсолютно всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса, които не са се побрали в книжното тяло.

Заявка може да направите в отговор на този мейл, на тел. 02 / 986 40 40 или на сайта ни zakonnik.bg/1000.

Вижте подробности за изданието…

Български законник – zakonnik.bg
София – 1000, пл. „Райко Даскалов“ No.1 | 02 / 986 40 40 | sales@zakonnik.bg

Поради големия интерес към темата: „Декларациите по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Ред за подаване до 15.05.2019 г. на годишната декларация за имущество и интереси. Правен режим, административна и съдебна практика за установяване на конфликт на интереси”,   на  29.03.2019 г. в гр. София отново ще се проведе специализирано обучение.

Начало на обучението: 11.30 ч.

Срок за записване: 25.03.2019 г.

Поради възникнали служебни ангажименти на  лектора  обучението  на същата тема  в гр. Стара Загора на 16.04.2019г.  НЯМА да бъде проведено!

При интерес на ръководителите, които имат отношение към темата, моля да изпратят по електронната поща своите талони за регистрация в посочения срок.

Иновативни образователни практики

Работилница за иновативни образователни практики 

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на фондация “Америка за България”, организират  на 11 и 12 април 2019 г. в град София първа Работилница за учители на тема “Иновативни образователни практики”.

Какви иновативни подходи използват училищата по света?
Как да извлечем най-доброто от опита на колеги и да го приложим в нашия клас или училище?
Какво прави една образователна практика успешна?
Как да мотивираме учениците да се развиват и да постигат високи резултати?
Как да изградим подкрепяща училищна общност?

По време на работилницата заедно ще търсим отговори на тези въпроси под формата на лекции, дискусии и упражнения, анализирайки възможностите дадена практика да бъде приложима и полезна в българската образователна среда и в конкретните условия на образователните институции, чиито представители участват в обучението.

Участниците ще придобият знания за различни успешни, вече приложени в практиката подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност – запознавайки се с примери от Финландия до Япония. Участниците ще се научат да използват SWOT модел на оценка на прилагането на нови образователни практики (анализ на: плюсове, минуси, възможности и опасности).

Ако желаете да разберете какви решения съществуват по света, да ги изпробвате и обсъдите – регистрирайте се тукhttps://goo.gl/forms/clY98OuEhZYqnUax2

Примерна програма: https://goo.gl/mxyF7T 

Продължителност: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

“Работилница за иновативни образователни практики” е одобрена от МОН със заповед № РД 09-202/ 02.02.2019. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Място на провеждане: гр. София (адресът ще бъде уточнен допълнително)

Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи, удостоверение за участниците (в електронен формат). При двама участници от една и съща организация – 100 лв. с ДДС на човек.

Удостоверение: За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

Заплащането се извършва до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща при първа възможност.

Данни за плащане:
Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация: 
Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,
Тел. 0878350505, s.gateva@obr.education

Работилница за иновативни образователни практики – предстоящо обучение за учители през месез април 2019

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград

По идея на участниците в семинарното обучение „Необходимостта младите хора да защитават общественозначими каузи“, проведено на 24.02.2011 година.

 1. На дъските в класните стаи да бъде написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
 2. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите да обяснят необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.
 3. Нека на този ден всеки учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра да бъдат приканвани да проявяват по-голямо търпение и разбиране към поведението, отношението, проблемите, желанията на учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра.
 4. При наличие на училищно радио, здравно табло, училищен вестник, web сайт, социална мрежа и др. да се използват за популяризиране на Деня на търпението.
 5. По преценка на всяко училище и със съдействие на учителите по български език и литература и изобразително изкуство да се изработи знак (може да бъде на картон или друга хартия и да се поставя на всеки от участниците)  и послание за Деня на търпението, който да се популяризира на 25 март – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
 6. Всички, които желаят могат да изпратят до ОбСНВ Благоевград изработените знаци, направени снимки за Деня на търпението или осъществени от тях други дейности по повод на инициативата. Най-атрактивните и най-оригиналните ще бъдат представени на сайта на ОбСНВ Благоевград.
 7. Снимките и допълнителна информация за инициативите е необходимо да бъдат изпратени до 29 март 2019 г. /петък/ на e-mail: pitaizan@gmail.com, за да бъде изготвена пълна програма, която ще изпратим на медиите.
 8. Информацията, която ни изпратите и снимките ще може да ги откриете след това на нашите сайтове:neumirai.org и marihuana.bg и страницата ни във Facebook – Теменужка Любенова Манчева.
 9. За допълнителни въпроси и информация:

тел. 073 830711 (8:30-12:30 и 13:30-17:30)

д-р Теменужка Любенова – председател на ОбСНВ Благоевград

Магделена Рахова – секретар на ОбСНВ Благоевград