Изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-296 от 19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 15 януари 2020 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: rio_vidin@mon.bg  и чрез училищата. Предлагаме примерен формат за заявка. 

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в област Видин.

Ролева симулация „Учениците като дипломати”

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, в което е представена инициатива на гръцката неправителствена организация „ROI” за включване на български ученици в ролевата симулация „Учениците като дипломати”.

Министерството на образованието и науката не се ангажира с логистична подкрепа за участие в събитието.

информация от тук

пресконференция в Пресклуб „България“

На 6 ноември 2019 от 12.30 ч. се проведе пресконференция в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“ – София), на която Спешъл Олимпикс България стартира трета вълна от глобалната кампания РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО

покана от тук

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин Лектор по музика 12.11.2019 г. 094/606157

Повече информация можете да видите тук.

Човешка библиотека

Пълните условия за участие вижте тук:

https://choveshkata.net/blog/?p=7444

Тази година Копнежът е посветен на писателката Величка Настрадинова и темата е „Вълшебниците сред нас“.

~ ~ ~
https://choveshkata.net/
Място, на което книгите сбират човеци

За включване в Човешката библиотека или  получаване на
вести: https://choveshkata.net/blog/?p=5780

дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране” 7.0

По случай професионалния празник на банкера – 6 декември, катедра „Финанси и кредит“ при СA „Д. А. Ценов“ – Свищов организира  дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране” 7.0, което ЗА ПЪРВИ ПЪТ ще се проведе в онлайн формат през месец Ноември, с кулминация на празника на банкера 6.12.2019 г.
Състезанието е с награден фонд, осигурен от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” с подкрепата на банковите  и корпоративни партньори.
Организаторите провокират средношколците-абитуриенти да докажат способностите си, влизайки в ролята на креативен новатор и успешен предприемач, като разработят проектна бизнес идея с реализация в населеното място на тяхното училище или в друг регион на страната. Всеки екип ще представи и обоснове пред компетентно жури оригиналната си бизнес идея от позицията на фирма с осигурен начален капитал и банкова кредитна линия.

В седмото издание на Състезанието акцентът при селекцията на победителите е на база: качество, обоснованост, оригиналност и реализуемост на бизнес идеята.
Приложими са следните условия за участие:
Първо. Предварително сформиране на училищен отбор. Всяко училище излъчва до три отбора в състав от 4 средношколци-абитуриенти;
Второ. Наличие на предварителен достъп до информация с условието на заданието, обявено на 16.10.2019 г. на www.finance1952.com/banking2019/
Трето. Провеждане на състезанието: В срок от 01.11.2019 г. до 01.12.2019 г., екипите работят по създаването на своите бизнес планове. В края на периода се изисква екипите да предадат:
1. Детайлен доклад (до 10 стр.), описващ вашия бизнес план.
2. PowerPoint презентация, извеждаща ключовите предимства на вашия бизнес план.
Заявките се изпращат в срок до 11.11.2019 г. на e-mail адрес: department.fk@uni-svishtov.bg

Подробна информация и отборна заявка за участие във файлов формат може да се изтегли от сайта на Стопанска академия на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/sedmo-digitalno-uchenichesko-sastezanie-po-bankirane-finansirane-i-byudzhetirane

Всички участници могат да се запознаят с провеждането на състезанието в предходните години от фото и видео-галерии, както и видео канала на катедрата в YouTube: Finance1952.TV

Национален конкурс „В очакване на Коледа“

Национален конкурс „В очакване на Коледа “ се организира от сдружение „УСМИВКА“ Бургас в партньорство с Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ к-с „Меден рудник“,   с подкрепата на Община Бургас и  на фирма „Престиж – 96” АД гр. Велико Търново.

Тази година конкурсът се провежда под надслов:

“С кукла Ная – уча, пея и мечтая”

Конкурсът продължава от 01.11.2019г. до 05.12.2019г.

Подробности относно провеждането на конкурса и начина за участие в него от тук

 

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Заместник-директор по административно- стопанската дейност 23.12.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.