Интерактивна дискусия на тема: „Моят избор сега – инвестиция в бъдещето“

На 27.03.2015 г., от 14:00 часа, в Центъра за кариерно ориентиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII и VIII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2015/2016 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия и да утвърди ролята на Центъра за кариерно ориентиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 52 /петдесет и двама/ ученици от 9 /девет/ видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления –  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и „Техника и строителство“.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и с какво искам/ще мога да работя?